XIAOMI
Jak przypiąć aplikację WIRE do menu ostatnich aplikacji
- Przejdź do aplikacji
- Kliknij przycisk ostatnio uruchamianych aplikacji (kwadrat u dołu ekranu)
- Przytrzymaj (długie kliknięcie) okno aplikacji, aby wyświetlić menu boczne, jak na poniższym rysunku
- Kliknij górną ikonę "Zamek"
- Nad oknem aplikacji pojawi się ikona "Zamek" — wymuszenie zamknięcia aplikacji będzie niemożliwym
Instrukcje dotyczące konfiguracji tego modelu telefonu (wymagane do prawidłowego działania aplikacji Wire w tle)
Przejdź do Ustawień telefonu
Wybierz WIRE
Włącz Autostart
1
Wybierz Wszystkie aplikacje
2
3
4
Nowe wersje
Przejdź do Ustawień telefonu
Przejdź do sekcji Kontrola aktywności
Wybierz WIRE z listy aplikacji
1
Wybierz Zasilanie i wydajność
2
3
4
5
Wybierz tryb Brak ograniczeń
Otwórz sekcję Bezpieczeństwo w Ustawieniach telefonu
Wybierz Autostart
Włącz Autostart dla aplikacji WIRE
1
Wybierz Uprawnienia
2
3
4
Otwórz sekcję Bezpieczeństwo w Ustawieniach telefonu
Przejdź do trybu Oszczędzania energii
Wybierz WIRE
1
Wybierz sekcję Bateria
2
3
4
Starsze wersje
Wybierz tryb Brak ograniczeń
5
Bardzo ważne!
Te ustawienia są dostępne w każdym modelu Xiaomi, ale ich dokładna lokalizacja może się różnić. Jeśli nie wprowadzisz tych ustawień, telefon nie będzie nagrywać rozmów. Jeśli nie możesz samodzielnie znaleźć tych ustawień w telefonie, skontaktuj się z naszym działem pomocy wire@binotel.com.
Włączanie autostartu aplikacji:
Otwórz ustawienia telefonu, a następnie Zaawansowane (jeśli istnieją). Wybierz sekcję Bateria i wydajność, a następnie ustawienie może znajdować się w jednym z następujących miejsc, w zależności od modelu:

a) W menu Tryb działania w tle - ustaw poziom ograniczenia na Standardowy. Następnie kliknij Aplikacje, przejdź do WIRE i włącz Brak ograniczeń.

b) W menu Oszczędzanie energii - wybierz Aplikacje - na liście kliknij WIRE - wybierz Brak ograniczeń

c) W menu Aktywność aplikacji (lub Wybór aplikacji) - kliknij na liście WIRE - wybierz Bez ograniczeń.

d) Jeśli we wskazanych miejscach nie ma ustawienia, sprawdź pozostałe podmenu, w jednym z nich na pewno będzie.
Będąc na pulpicie telefonu, naciśnij przycisk dotykowy, aby otworzyć listę uruchomionych aplikacji (zwykle skrajny lewy przycisk z przodu telefonu), następnie pociągnij WIRE w dół, a następnie kliknij zapięcie (przycisk Przypiąć). Niektóre modele mogą nie mieć tego ustawienia.
Przejdź do ustawień telefonu - Wszystkie aplikacje - wybierz WIRE - Inne uprawnienia - wyłącz Blokowanie ekranu, Wyskakujące okienka, Działanie w tle.
1
Otwórz Bezpieczeństwo (lub Centrum bezpieczeństwa) na liście programów telefonu - przejdź do Uprawnienia (lub alternatywnie Aplikacje - Uprawnienia lub Uprawnienia aplikacji) - wybierz Uprawienie autostartu - włącz WIRE. Ponadto w niektórych oprogramowaniach w takim centrum bezpieczeństwa musisz Zezwolić aplikacji na nagrywanie rozmów (w sekcji Uprawnienia).

Jeśli w Bezpieczeństwie nie ma ustawień Autostartu, przejdź do Ustawień telefonu - wybierz Wszystkie aplikacje - WIRE - pojawi się pozycja Autostart i włączysz ją.
2
Zezwalanie aplikacji na działanie w tle:
3
Przypnij WIRE, aby nie zamykał się, gdy użytkownik uruchamia/czyści/zamyka aplikacje:
4
Zezwolenie na odblokowanie podczas dzwonienia z CRM/komputera:
Przejdź do ustawień telefonu
Wyłącz działanie tego programu (program blokuje pracę nie tylko aplikacji WIRE, ale także innych aplikacji)
Wybierz element (jeśli istnieje) - Cyfrowa równowaga / Użycie urządzenia i kontrola rodzicielska
2
1
3