Sony
Instrukcje dotyczące konfiguracji tego modelu telefonu (wymagane do prawidłowego działania aplikacji Wire w tle)
Przejdź do Ustawień telefonu
Wybierz podmenu (w prawym górnym rogu)
Przejdź do Optymalizuj ładowanie baterii
Wybierz sekcje Aplikacje
1
Wybierz sekcje Aplikacje
2
3
4
5
6
Naciśnij WIRE