Oppo
Instrukcje dotyczące konfiguracji tego modelu telefonu (wymagane do prawidłowego działania aplikacji Wire w tle)
Otwórz ustawienia telefonu - przejdź do Bateria - wybierz Oszczędzanie energii - wybierz aplikację WIRE i wyłącz Zablokuj aplikacje działające w tle, Optymalizaсja nieudanych aplikacji i Sen.
1
Otwórz ustawienia telefonu - przejdź do sekcji Bateria - wyłącz opcję Inteligentne oszczędzanie energii (zalecane). Otworzy się opcja trybu Oszczędzania energii użytkownika, przejdź do tej opcji i wybierz aplikację WIRE. Domyślnie będzie włączona trzecia opcja - Użyj inteligentnego ograniczenia aplikacji działających w tle (zalecane). Będziesz musiał włączyć pierwsze ustawienie: Zezwalaj aplikacjom na działanie w tle.
2
Otwórz Menedżera zadań, naciskając przycisk dotykowy w kształcie kwadratu i przesuń aplikację WIRE w dół. W lewym górnym rogu aplikacji zobaczysz ikonę zamka, aby umożliwić jej działanie w tle.
3
Podstawowe ustawienia modeli telefonów tej marki: